İşsizlik Oranı Nasıl Hesaplanır

By | 22 Mart 2018

İşsizlik oranı

15 yaşından büyük olup da son üç ay içinde iş arayan ve
15 gün içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu bildirenlerin
toplam işgücüne bölünmesiyle işsizlik oranı hesaplanıyor.

Bir hesaplama örneği vermek için Türkiye’nin Temmuz
2013’teki istihdam durumunu sayılarla ele alalım. Temmuz
2013’te Türkiye’nin nüfusu 74,5 milyon kişi olarak tahmin
edilmektedir. Bu nüfusun 55,6 milyonu 15 yaş ve daha yukarı
yaş grubudur. Bir işte çalışanlar yani istihdam edilenler (26,1
milyon) ve son üç ayda iş aramış ve 15 gün içinde işe başlayabilecek
konumda olan işsizlerin (2,7 milyon) toplanmasıyla
bulunan toplam işgücü yaklaşık 28,8 milyon kişidir.

İşsizlik oranını hesaplamak için şöyle bir denklem yazabiliriz:

İşsizlik oranı = Son 3 ayda iş arayan ve 15 gün içinde işe
başlayabilecek durumda olanlar / toplam işgücü

Buna göre Temmuz 2013’te Türkiye’de işsizlik oranı
% 9,3’tür.

Bu sistemin en önemli eksikliği bir kişinin işsiz sayılabilmesi
için son üç ay içinde başvurmuş olması gereğidir.
Gelişmiş ülkelerde insanlar başvurularını sürekli yenilese de
gelişme yolundaki ülkelerde bu yenileme bu sıklıkla yapılmıyor.
O nedenle işsiz sayısı da olduğundan az görünebiliyor.

issizlik-orani-nasil-hesaplanir

Ölçüm doğru olsa da yöntem tam anlamıyla sağlıklı sonuç
vermiyor olabilir. İnsanların işsizlik oranlarına itiraz etmelerinin
nedeni buradan kaynaklanıyor.

Acil para mı lazım?

Son yıllarda giderek yaygınlaşan bir gösterge türü olarak
mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı da yayınlanmaya
başlamıştır. Burada amaç, mevsimsel istihdamın etkilerini
arındırarak gelişmelere bakabilmektir. Örneğin yaz aylarında
geçici işçi istihdamı nedeniyle tarım kesiminde ve inşaat
işlerinde çalışan sayısı artar, kış geldiğinde ise düşer. Amaç,
bu etkileri arındırarak istihdamda gerçek bir artış olup olmadığına
bakabilmektir.