Hisse senedinin özellikleri nelerdir?

By | 6 Kasım 2017

Hisse Senedinin Özellikleri

Hisse senedi; sermaye şirketlerinin veya anonim şirketlerinin ortakların sermayeye ortak olma paylarını belgelemek amacıyla verilen evraktır. Her firma hisse senedi çıkaramaz. Yetkisi yoktur. Çıkartabilmek için anonim veya komandit şirketler biri olmanız gerekmektedir. Bu şirketler paylarını halka arz eder ve hisse senetleri borsaya kayıt ettirilir. Bu maddeleri gerçekleştiren tüm şirketler hisse senedi alıp satma yetkisine sahip olur. Bu izinler SPK tarafından verilir. Sermaye piyasası kurulu her şirkete izin vermeme yetkisine sahiptir. Çünkü hisse senedi sahipleri belirli bir finans akışına sahip olmalıdır. Bununla birlikte şirkete çeşitli getiriler ve sorumluluklar verilmektedir.

Hisse Senedinin Özellikleri Nelerdir

Çeşitli şekilleri ve özellikleri bulunan hisse senetleri vardır. Buna bağlı bazı haklarda tanımlanmıştır. Bunlar;

– Temettü Hakkı: Şirket kar ettikçe hisse senedi sahibi de kar ettiği oran kadar ortak olur.

– Rüçhan Hakkı: Şirketin sermaye artırımı yapması durumda ortaklarında artırımdan pay almasıdır.

– Oy Hakkı: Kişilerin sahip oldukları hisse senetleri o kişiye yönetim kurulu seçimlerinde hem seçmen hemde oy kullanma hakkı vermektedir.

– Bilgi Alma Hakkı: Hisse senedi sahibi her kimse her zaman şirket hakkında istediği bilgiye ulaşabilir.

Hisse Senedi Şartları

Türk Ticaret Kanunu’nun 413. maddesinde yazdığı gibi hisse senetlerinin içeriğinde yazması gereken bilgiler; Şirket unvanı, Şirketin tescil tarihi, Şirketin esas sermaye miktarı, Hisse senedinin türü, Yetkili imzalar, Hisse senedinin nominal değeri gibi bilgilerdir.

Hisse Senedi Çeşitleri

Piyasa en çok Adi ve İmtiyazlı türleri kullanılır. Fakat ülkemizde bu hisse senetleri kullanım açısından izin verilmemektedir. Bunlar yerine ülkemizde en çok Nama ve Hamiline hisse senedi kullanılır.

İlginizi çekebilir  Çin Borsası İşlem Saatleri

Primli ve Primsiz Hisse Senetleri: Hisse senedinin üzerinde yazan değerden daha fazla bir bedel çıkarılan hisse senetlerine denir.

Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri: Şirketin kuruluşu sırasında orada bulunan kişiler için verilen hisse senetlerinden biridir. Sahibine şirket yönetimine katılma ya da ortaklık gibi bir hak vermemektedir. Sadece şirket karından bir kısmını alabilirler.

İntifa hisse senetleri; Bu hisse senetleri ise alacaklı kişiler için alacaklarını tahsil etmeye yönelik çıkartılan senetlerdir. Ortaklık hakkı vermez.