Finansal Yönetimin Yapı Taşları

By | 14 Mayıs 2018

Finansal Yönetimin Temel Taşları

Finans sektörünün düzen ve davamlılığı açısından finansal yönetimin yapı taşları olarak adlandırılan 4 ana maddeden bahsetmek gerekir. Sistemsel olarak konu ele alındığında girdi-işletim- sonuç denklemi baz alınarak , bu üçlünün sorun ve çözümleri üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.

Finansı etkileyen faktörleri tanımlarsak,

1- Amaç

2- Sürdürülebilirlik

3- Yoğunlaşma

4- Hedef olarak kategorize edilebilir

 1- Amaç

Finansal yönetimin amacı, bir ülke içerisinde yer alan ve ekonomik bir amaca sahip kurumların yada işletmelerin, büyümeyi sağlayacak , geliştirecek her türlü riski maddi yada manevi ortadan kaldırmak yada minimum seviyeye çekmektir. Böylelikle kurum ve işletmelerin geleceğinden ve sağlıklı büyümesinden bahsedilebilsin.Kısaca vizyon ve misyon olarak tanımlamak mümkün.

 2-Sürdürebilirlik

Her gün değişkenlik gösteren kurumlar yada işletmeler arası rekabet şartları doğrultusuyla paralel bir standarda göre şirketi yürütmek ihtiyacı doğmuştur.

Sürdürülebilir kalkınmadan anlayacağımız toplumu etkileyen olumsuzlukların bir biri ile bağlantılı problemleri yaratmasına çözüm üretecek mekanizmayı anlatmaktadır. Bu sorunlar firmaları da iç ve dış tetikleyiciler olarak etkilemekte ve oluşan problemlerin çözümünü bulmak ve uygulamak bilincini oluşturmaktadır.

 3- Yapılan işte yoğunlaşma

İşletmenin ürettiği ne olursa olsun bu konularda finans konusunda başarı yakalanmamış ise o işletmenin uzun ömürlü olması beklenemez. Finansmanı sağlamak için gerekli pararellik tanımı şöyledir.

– Markalaşmanın şirket karını doğrudan etkilediği

– Personel motivasyonu hem maddi hemde manevi olarak artırılması şirket karı ile paralel ilerlemesi

– Tanınan ve markalaşan şirketlere kalife eleman bulunması kolaylaşarak şirket karı artar.

 4- Hedef

Hedefe ulaşmanın periyodik planlamaları 6 aylık süre zarfında takip edilmeli aksayan yönler üzerinde ıslah çalışmaları yapılmalıdır. Hedefe ulaşmanın etkenlerini sıralarsak; Bilgi işlem ve personelin hizmet içi eğitimi , şirketin değerleri yapılan işten alınan haz gerek alt tabakadan üst yönetime kadar, Şirketi sahiplenen personel, şirketin İtibarı, şirketin sosyal sorumluk projeleri ve sermaye olarak değerlendirilebilir.