Finansal Sistemin Yapısında Değişim ve Eğilimler

By | 30 Mayıs 2018

Reel ekonomik faaliyetlerle finansal piyasalar arasında makas her geçen yıl
artmaktadır. Bu artış eğilimi özelikle son 10 yılda daha belirgin hale gelmiştir. Bu gelişmenin
arkasında iki temel belirleyicinin rol oynadığı söylenebilir:

  1. Bilgi işlem teknolojisindekigelişmelerle koşut iletişiminin kurumlar, bölgeler, ülkeler arasında artışı,
  2. Küreselleşmeeğiliminin artışı.

Yeni finansal düzende küresel rekabet ve ilişkilerin yoğunlaşması finansal algılayışı
değiştirmektedir. Banka esasına dayanan finansal sistem giderek piyasa bazlı yapıya
dönüşmektedir.

Bu gelişmelerden ulusal hukuk sistemleri de derinden etkilemektedir. Bu etkileşim
içinde hukuk sistemlerinin hiyerarşik yapısı değişmekte ve hukuk anlayışı, kuralları artan bir
hızda birbirine yaklaşmaktadır. Hukuk anlayışındaki değişimle birlikte finansal düzenleme ve
istikrar hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde kamusal mal haline gelmektedir3

Finansal yapısı ve anlayışı değişirken, sistemin tarafları da bu değişimden derinden
etkilenmektedir. Finansal sistemin önemli paydaşlarından biri olan borsalarda önemli değişim
ve dönüşümden geçmektedir. İletişim ve bilgi işlem teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte
menkul kıymet borsaları kurulu bulundukları coğrafi sınırların ötesinde işlem yapma
olanağına kavuşurken, aynı işlem kolunda faaliyet gösteren diğer menkul kıymet borsaları ile
ciddi rekabet ortamına girmişlerdir. Bu gelişmeler sonrası borsalar bir yandan yerel
avantajlarını kaybederken, diğer yandan içine girdikleri uluslararası rekabet ortamında düşük
kar majları ile çalışmak zorunda kalmaktadır. Özelikle yerel avantajlarla sahip oldukları
müşteri tabanını kaybetme riskinin yanında işlem hacimlerinde düşüş riskiyle karşı karşıya
bulunmaktadırlar.

İlginizi çekebilir  Yurt dışındaki bankalardan nasıl kredi alınır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir