Çin Borsasının Tarihi

By | 31 Mayıs 2018

Asya-Pasifik Bölgesinde önemli bir ticaret merkezi olan Hong Kong,1
Temmuz 1997 tarihinden sonra Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari
Bölgesi Çin’in Güneydoğusunda yer alan irili ufaklı yaklaşık 230 adadan
oluşan bir şehir devletidir.

Hemen hemen hiç bir tabii kaynağa sahip olmayan 1000 km²’den biraz
büyük yüzölçümü ve 7 milyon civarındaki nüfusuyla Hong Kong, dünyanın
en fazla nüfus yoğunluğuna sahip şehir ekonomileri arasında yer almıştır.
Hong Kong stratejik coğrafi konumu ve sahip olduğu derin su limanı ile
Asya Pasifik bölgesinde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir.
Hong Kong son derece liberal bir dış ticaret mevzuatına sahiptir.
Uluslararası bağımsız kuruluşlarca yapılan değerlendirmeler çerçevesinde
Hong Kong ekonomisi, dünyanın en serbest ekonomisi olarak
gösterilmektedir.

19 Aralık 1984 tarihinde, Çin Halk Cumhuriyeti ve İngiltere Başbakanları
Hong Kong’da biraraya gelerek Hong Kong’un egemenliğinin 1997 yılında
ÇHC’ne devredilmesine ilişkin prosedürün kurallarını belirlemiş ve üzerinde
mutabakat sağladıkları “Ortak Deklarasyonu” imzalamıştır. Ortak
Deklarasyon, Hong Kong’un ÇHC’ne devir tarihinden sonraki 50 yıllık süre
içinde “Tek Ülke İki Ayrı İdari Sistem” esası çerçevesinde kendi idari
bağımsızlığını ve yapısını koruması ve sadece dışişleri ve savunma
konularında doğrudan ÇHC Hükümetine bağlı olmak suretiyle ayrı bir Özel
İdari Bölge şeklinde yönetilmesini öngörmektedir.

1990 yılında, Hong Kong’un idaresinde uygulanacak esasları belirleyen
bir “Temel Kanun” yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile devirden sonra ülkenin
özerkliği büyük ölçüde garanti altına alınmıştır. Buna göre:

1) Sosyalist sistem ve politikalar Hong Kong’da
uygulanmayacaktır;
2) Hong Kong’daki mevcut kapitalist ekonomik sistem ve
serbest ticaret politikası en az 50 yıl süreyle muhafaza
edilecektir;
3) Özel mülkiyet hakları kanunla korunacaktır;
4) Yabancı ülkelerin Hong Kong’da yatırım yapmalarına veya
ticari faaliyette bulunmalarına ilişkin mevzuat aynen
korunacaktır;
5) Hong Kong kamu maliyesi ÇHC kamu maliyesinden
bağımsız olacaktır;
6) Ülkenin resmi dili İngilizce olmaya devam edecektir.
7) Hong Kong Dolarının uluslararası mali piyasalardaki
konvertibilitesini sürdürülecek ve kambiyo sınırlamalarına
gidilmeyecektir;
8) Hisse senedi borsaları ile altın ve döviz piyasaları
faaliyetlerine devam edecektir;
9) Ülke, serbest ticaret bölgesi olma özelliğini koruyacak,
ticareti engelleyici düzenlemeler yapılmayacaktır;
10) Hong Kong, ayrı bir gümrük bölgesi olarak muhafaza
edilecek ve ÇHC ile olan sınırı korunacaktır;
11) Bir “Nihai İtiraz Mahkemesi” (Yargıtay) kurulacak ve
üyelerden biri İngiliz Milletler Cemiyeti mensubu olacaktır;

İlginizi çekebilir  Borsada kaybetme riski nedir? Neden Kaybedersiniz?

12) Yargıda, İngiliz sistemi uygulanmaya devam edecektir;
13) Ülke, uluslararası kuruluş ve organizasyonlara olan
bağımsız üyeliğini “Hong Kong Özel İdari Bölgesi” adı
altında olmak kaydıyla sürdürecek, kendi menşe
şahadetnamelerini düzenlemekte serbest olacaktır;
14) Ülkenin adı “Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari
Bölgesi” olacaktır;

1997 yılının 30 Haziran gecesi el değiştirme gerçekleşmiş ve bugüne
kadar ÇHC Hükümeti Hong Kong’a müdahale etmeme politikasını başarılı bir
biçimde yürütmektedir.

2002 yılında, Heritage Vakfı ve Wall Street Jurnal Gazetesi’nin ortaklaşa
yaptığı bir araştırmaya göre ticaret engellerinin yokluğu, vergilerin düşüklüğü
ve mülkiyet haklarının güçlülüğü son dokuz yıldır sürekli birinci sıra yer alan
Hong Kong’un konumu, bütçe açıklarının giderek artması ve ekonomiye daha
fazla ölçüde devlet müdahalesi beklentisi çerçevesinde zayıflatmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir